Lag og foreninger

Rydding, merking og skilting av turstier

"Har du ikke gått deg bort i Holleia, har du ikke gått der nok" lyder et kjent utsagn på Ask. Dette ble utgangspunktet i at folk ønsket å ta tak i dette. Høsten 2020 fikk det nye styret i Ask Utvklining tilsendt tilbakemeldingene fra lokalbefolkningen og dermed var prosjektet med å få ryddet, merket og skiltet stiene i gang.

Nita Vørner Bjerke, ildsjel og styremedlem i Ask utvikling, forstod raskt at et slikt prosjekt ville kreve store kostnader, ikke bare fysisk arbeid. 

- Vi sendte en søknad til Sparebankstiftelsen Ringerike og fikk raskt svar. Med 60.000 kroner kunne vi starte opp og komme i gang, sier hun. De midlene som stiftelsen gir, gjør den store forskjellen for å utvikle Ringerike til å bli et enda bedre sted å leve og bo. Det inspirerer lag og foreninger til å stå på, og mange i distriktet får glede av det. Vårt prosjekt er spesielt viktig sett i et folkehelseperspektiv, legger Nita til.

STORT TURNETT: Prosjektet omfatter området under postnummer 3519. Det vil si fra Sandakersiden i øst til Klavåsen mot Tyristrand i vest. - Vi blir motivert av å legge til rette for folk, slik at man kan gå trygt i marka, sier prosjektleder Nita V. Bjerke.

Finner tilbake gamle og gjengrodde stier

Med en historie som går langt tilbake i tid, har Ask utvikling hatt et spesielt fokus på å finne tilbake gamle, gjengrodde seterstier og tråkk som har vært benyttet gjennom tidene. Da det praktiske arbeidet startet i november 2020, skulle det vise seg at det ble gjenfunnet flere stier enn forventet.

- Vi har benyttet lokale kjentfolk som har levd en stund, og som bor i forskjellige deler av bygda, til å kunne vise vei i terrenget, tross gjengroing. Nå runder vi snart 500 arbeidstimer ute i skogen, der alt er dugnadsarbeid, sier Nita.

ENGASJERT PAR: Til tross for at koronapandemien satte en stopper for Ask utviklings planlagte samlinger der frivillige kunne melde seg på arbeidet, har mange involvert seg i prosjektet. En av de engasjerte er Nitas mann, Tor Bjerke. - Vi har forsøkt å involvere de som vil og ønsker, og som har glede av arbeidet, sier Nita.

Takknemlig for god hjelp

Våren 2021 ble det planlagt et samarbeid med Ask utvkling og Ringerike fengsel; de insatte ønsket seg aktiviteter og ville gjerne være behjelpelig med å rydde stiene i Holleia. I mai, da snøen gikk rundt Aklangen, satte de gode hjelperne i gang.

- Vi har fått en helt enorm hjelp fra de insatte ved Ringerike fengsel. Uten disse hadde vi ikke kommet så langt som vi har i dag. Dette har vært en vinn-vinn situasjon! Takknemligheten er stor til de om gjenfant stier, kvistet og ryddet, samt lagde flotte steinvarder som kjennetegn. 

Veien videre

I dag er nesten alle skilt satt opp og neste steg i prosessen er å fullføre en stor infotavle som skal settes opp i starten av Aklangen ved skolen. Videre må turstinettet vedlikeholdes og rettes opp dersom eventuelle mangler skulle bli innrapportert. Går alt etter planen har Ask utvikling et mål om å ha presentasjon og åpning i begynnelsen av september. 

Følg med på prosjektet via Ask utvikling sin Facebook side