ViHeier
ViHeier

Velkommen til Vi Heier! Her deler vi de gode historiene om de mange fantastiske fellesskapene i vår region. Bli kjent med hvordan støtten vi gir omsettes til meningsfylte aktiviteter og lokal verdiskapning. Gjennom #viheier deler vi de gode historiene om hvordan støtten omsettes til meningsfulle aktiviteter og lokal verdiskapning.

ViHeier
Hjem
Novapro - Ringerike Nettverk

Styrker nettverket for kvinner i Ringeriksregionen

Med fokus på å samle kvinner som bor eller virker i Ringeriksregionen, skaper NovaPro en felles arena for oppløftning, inspirasjon, synliggjøring og økt trygghet. Delingsnettervket, som snart har nådd 1000 medlemmer på Facebook, møtes og disktuterer jevnlig aktuelle temaer som styrearbeid, debattkultur, økonomi og sosiale medier. 

Hjem
BUA Jevnaker

Mindre forskjeller, lavere forbruk og større aktivitet

BUA Jevnaker jobber for at barn, unge og familier skal få mulighet til å prøve flere og mer variete aktiviteter. Her kan alle som vil resevere og låne med seg kvalitetsutstyr helt gratis inntil 7 dager. Med andre ord: et fantastisk tilbud for de som vil prøve nye aktiviteter, bruke naturen og delta i lek! 

Hjem
Gran Frivilligsentral

Med folkehelse i fokus

Med flere hundre frivillige som bidrar til aktivitet og støtte, har Gran Frivilligsentral styrket folkehelsa i bygda i mange år. Til tross for en spesiell tid, har organisasjonen lagt til rette for møteplasser der mennesker kan møtes, på tvers av alder og kultur.

Hjem
Lushaugen

Opplev Lushaugen: et tureldorado for hele familien

Cirka 4 km fra Lygnasæter finner vi Lushaughytta; et koselig serveringssted for både små og store mosjonister i skiløypene. Herfra går det en kort, men bratt sti opp til et av de flotteste utsiktspunktene i området, nemlig Lushaugtårnet.

Hjem
Vi Heier

Vi Heier - et univers for de gode historiene

Vi Heier er et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, Sparebankstiftelsen Gran, Sparebankstiftelsen Ringerike og Sparebank 1 Ringerike Hadeland. Sammen heier vi på ildsjelene som gjør vårt lokalsamfunn til et bedre sted!

Hvert år deler vi ut millioner i stipend og gaver

Vi søker prosjekter og organisasjoner som bidrar til positivitet og utvikling i Jevnaker. Lunner, Gran, Nittedal og Ringerike, Hole og Jevnaker

Søk din lokale Sparebankstiftelse