100 historier

Nesten like viktig som vann i krana

Like nedenfor Lunner barneskole ble det høsten 2023 lagt siste del av en fiberkabel for bredbånd. Dette var siste fase av flere prosjekter som vil gi innbyggerne i Lunner kommune bedre bredbåndtilknytting. 

Prosjektet er støttet med midler fra Nasjonale kommunikasjonsmyndighet (NKOM), kommunen selv, og SpareBank 1-stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal. 

- Bredbånd har blitt nesten like viktig som strøm og vann i krana og er veldig viktig for å skape god bokvalitet for innbyggerne våre. Det er en stor milepæl å komme i mål med siste fase i prosjektet, smiler Torstein Brandrud, Bo- og næringsrådgiver i Lunner kommune.

Da kommunen søkte NKOM-midler for første gang i 2017, var bredbåndsdekningen i Lunner på cirka 61%. Når de tre prosjektene er gjennomført vil kommunen ha en bedbåndsdekning på omtrent 91%. 

En milepæl - Høsten 2023 ble siste del av fiberkabel for bredbånd lagt i jord like nedenfor Lunner barneskole.

Lokalt samarbeid 

Sammarbeid mellom lokale aktører har gjort det mulig å realisere prosjektene. 

- Midlene fra lokale samarbeidspartnere har vært helt avgjørende for å få prosjektet oppe og stå. Vi har fått mye midler fra staten og Lunner kommune, men vi trengte også bidrag fra det lokale næringslivet for å til dette og det har vi nå klart, sier Torstein stolt.  

Helt avgjørende for lokalsamfunnet

Et godt og solid bredbånd er helt avgjørende for et lite lokalsamfunn som Lunner. 

- Vår jobb er å tilrettelegge for at folk skal bo, gå på skole og jobbe her. Det er viktig at innbyggerne får god bredbåndsdekning for å opprettholde et godt tilbud og best mulig legge til rette for innbyggerne i Lunner kommune, sier Torstein. 

Vi heier på prosjekter som gjør det bedre å bo og leve i regionen vår! 

Siden 2017 har bredbåndsdekningen i Lunner økt fra 61% til 91%.