100 historier Gründere

Byggenergi AS er en bedrift som leverer VVS (forkortelse for varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk) installasjoner i nye og eksisterende bygg, for å redusere energiforbruket og gjøre bygningsmassen mer miljøvennlig.

Fra venstre: Halvor Ihler og Frode Arnesveen utgjør Byggenergi AS

Daglig leder Halvor Ihler og faglig leder Frode Arnesveen startet selskapet for 4 år siden. Karene så potensialet i behovet for bærekraftige energiløsninger og viktigheten av effektiv, miljøvennlig, og sikker utnyttelse av energi. 

- Potensialet for det vi driver med er enormt. Endringer i den globale situasjonen har påvirket energiflyten innen Europa og vår oppgave er å utnytte potensialet for overskuddsenergi som allerede ligger i eksisterende bygningsmasser. Vi hjelper bedrifter og offentlige aktører med å finne løsninger som reduserer energiforbruket betydelig, forteller Halvor.

Sparing og optimalisering

Varme- og kjøleanlegg er ofte de største energislukere i bygg. For å nå klimamålene innen 2050 er energioptimalisering helt avgjørende.

- Ca. 80% av byggingsmassen i 2050 står her i dag. Det er i disse byggene vi må gjøre jobben, forteller Halvor.

Et av deres prosjekter Li hallen, et svømme- og håndball anlegg, som de har koblet sammen eller “bundle” med Li skole. Deres løsninger har gjort at overskuddenergien fra Li skole benyttes for oppvarmingen av Lihallen, noe som vil redusere kommunens energiforbruk med 450 000 kilowattimer, tilsvarende energiforbruket til omtrent 20 eneboliger.

Halvor viser hvordan varme distribueres gjennom et komplisert rørsystem.

Vekstprogrammet

Vekstprogrammet er et strategisk samarbeid mellom SpareBank 1 Ringerike Hadeland, SpareBank 1 Økonomihuset og konsulentselskapet Agera. Programmet er tilrettelagt for å akselerere vekst hos lokale bedrifter med ambisjoner om vekst. 

Byggenergi AS er en av fire deltakere i vekstprogrammet, som gir tilgang til økonomer og rådgivere for å sikre leveransene i prosjektene og legge til rette for trygg vekst.

- Vi er fagfolk på tekniske anlegg, men det er mye ved å drive en bedrift vi får stor hjelp til gjennom vekstprogrammet, sier Halvor.

Programmet har ifølge dem hjulpet bedriten med å utvikle seg fra en håndverksbedrift til en helhetlig leverandør av energibesparende løsninger, med fokus på langsiktig bærekraft og vekst.

Ser fremover 

Byggenergi AS jobber for å være den foretrukne partneren innen VVS for entreprenører og eksisterende bygg. Med tverrfaglig kompetanse og teknisk ansvar er de godt posisjonert til å bidra til en grønnere fremtid gjennom energieffektive løsninger.

- Vi ser frem til å fortsette vår vekst og hjelpe flere kunder med å oppnå sine energibesparingsmål. Vår innsats for å redusere energiforbruket i eksisterende bygg er ikke bare bra for miljøet, men også økonomisk gunstig for våre kunder, avslutter Halvor.

Les mer om Byggenergi her