100 historier

Dommerløftet - skaper et godt fotballmiljø

“Dommerløftet” er et prosjekt der målet er å rekruttere, styrke og videreutvikle unge dommere. Fire av SpareBank1-stiftelsene på Østlandet har gått sammen for å støtte NFF Buskerud i dette tre-årige prosjektet.

«Fair Play» er en viktig del av dette prosjektet, for å skape gode holdninger i fotballen. 

Les mer om prosjektet her.

Kjell Baug, SpareBank 1-stiftelsen Ringerike og Kirsten HT. Wassend, SpareBank 1-stiftelsen Modum var på kamp på Skrim.