100 historier

Dommerløftet - skaper et godt fotballmiljø

Fire av SpareBank1-stiftelsene på Østlandet har gått sammen for å støtte NFF Buskerud i prosjektet “Dommerløftet”. Målet med dette arbeidet er å rekruttere, styrke og videreutvikle unge dommere. «Fair Play» er en viktig del av dette prosjektet, for å skape gode holdninger i fotballen.

Les mer om Fair Play her

Kjell Baug, SpareBank 1-stiftelsen Ringerike og Kirsten HT. Wassend, SpareBank 1-stiftelsen Modum var på kamp på Skrim.