100 historier

Fontenehuset er et tilbud for alle innbyggere i Ringerike, Jevnaker og Hole som har eller har hatt utfordringer med sin psykiske helse.  

- Det er et åpent og gratis tilbud for alle og du trenger ikke en henvising for å komme hit, forteller Tone Reneflot Thoresen, daglig leder i Fontenehuset Hønefoss. 

Fontenehuset er ikke et behandlingssted, men et samlingspunkt der medlemmene opplever mestring, motivasjon og økt selvtillit ved å ta i bruk sine egenskaper i et sosialt felleskap.  

- Dette er et unikt tilbud der du selv bestemmer farten og kan komme når du vil. Det er din indre motivasjon som driver rehabiliteringsprosessen og denne muligheten er det svært få andre tilbud som har, forteller Tone 

Tone Reneflot Thoresen foran inngangspartiet til Fontenehuset Hønefoss.

Lokalene er åpne og moderne.

Fontenehuset Hønefoss i nye lokaler 

Fontenehuset Hønefoss ble etablert i 2003 og var fordelt på to hus i St Olavs gate. Mot slutten av 2022 flyttet de inn i et helt nytt bygg på Brutorget 12 – og er nå samlet under et og samme tak.  

Det nye huset har en kafé, spisesal, et planterom, mediarom, møterom, vaskerom og lager, samt kontorenheter og et verksted. Medlemmene har selv vært med å utforme lokalet og er svært fornøyde med resultatet.  

- Det at vi fikk være med i planleggingen av det nye huset har resultert i et større felleskap og følelsen av eierskap for de som er her, forteller Helge A. Gjevestad, medlem av Fontenehuset Hønefoss.  

Helge A. Gjevestad og May Britt Stensrud er begge er medlemmer og forteller at Fontenehuset har gitt dem økt mestringsfølelse og selvverd.  

SpareBank 1-stifelsen Ringerike og SpareBank 1-stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal har vært en av de største bidragsyterne til byggingen av det nye lokalet. 

Blomstene trives godt inne på planterommet.

Et bygg for alle 

På Fontenehuset jobber medlemmer og medarbeidere sammen for å løse oppgaver, bygge relasjoner og skape en følelse av likeverd. Her kan du utvikle deg selv for å komme tilbake i jobb, studier eller bygge sosiale nettverk. 

- Her møter du alle typer folk. Vi har medlemmer fra 16 år til 85 år. De kommer fra alle samfunnslag, noen er sykemeldt og andre er i jobb. Vi har også et fritidsprogram for de som vil være her på fritiden, forteller Tone.  

Medlemmene hjelper hverandre med å håndtere ulike problemstillinger i hverdagen, for eksempel være med noen på et møte med NAV eller snakke med huseieren din hvis du har utestående leie.  

- Her kan du være trygg, og du kan få støtte til å gjennomføre dagen din. Det er virkelig åpent for alle. Ingen blir avvist i døra, du blir tatt med inn, integrert og vi tar vare på hverandre, forteller Helge 

Bashir Mohamed Bashir på medierommet.

Mestring i hverdagen 

- Å føle på at man blir sett og være med på å mestre oppgaver i samarbeid med andre er noe vi alle trenger, avslutter Tone. 

Det nye huset har bidratt til en økning av antall medlemmer. Nå er de mellom 20-40 medlemmer som sammen skaper mestring i hverdagen. 

Les mer om Fontenehuset her.

Fra venstre: Tone Reneflot, May Britt Stensrud og Helge A. Gjevestad er stolte av det nye huset.