100 historier

Hadeland Strykeorkester samler musikere på Hadeland for å gi barn og unge et godt tilbud om opplæring innenfor strykeinstrumenter som cello, bratsj og fiolin. De er også en del av prosjektet Landstrykerne, som er et samarbeidsprosjekt mellom Gudbrandsdalen, Gjøvik, Hadeland, Snertingdalen og Valdres. Hadeland Strykeorkester ledet samarbeidet fra 2014 til 2016 før det ble en egen organisasjon.

Lørdagsamlingen finner sted på Hadeland kulturskole i Gran sentrum.

Sigmund Lieberg, styreleder i Hadeland Strykeorkester understreker at de også jobber for å legge til rette for aktiviteter og sosialt fellesskap rundt musikken.

Sigmund Lieberg, styreleder i Hadeland Strykeorkester er opptatt av å foredle de rike musikk tradisjonene på Hadeland.

Samling

På Hadeland kulturskole Granvang, i Gran sentrum, møtes flere unge strykere i regionen til en lørdagssamling tidlig november 2023. Dette gjør de gjennom hvert semester som er et halvt år. Strykerne denne lørdagen er i alderen 5 til 14 år, og samlingen er et tillegg til de ordinære ukentlige øvelsene som de har. Her får strykerne muligheten til å møtes, spille og delta i en sosial sammenkomst.

- Hvert semester samarbeider vi tett med kulturskolens strykeaktiviteter. Dette gir en mulighet til å knytte kontakter med andre strykeorkestre og gir våre medlemmer muligheten til å delta på ulike arrangementer, forteller Sigmund.

Mye av vår felles kultur

Fele og folkemusikk er en viktig del av kulturhistorien og tradisjonen på Hadeland. Hadeland Strykeorkester har, gjennom snart 20 år, vært opptatt med å bringe tradisjonen videre til neste generasjon.

- Norge har musikere i verdensklasse innenfor klassisk musikk både på cello og fiolin. Det moderne kulturlivet i Norge er preget av et svært høyt musikkfaglig miljø. Det er mange forbilder, mye tradisjon og mange verdier å ta vare på. For oss er det viktig at de unge blir eksponert for det kulturelle elementet som dette representerer, og at de får idealer å strekke seg etter, forteller Sigmund.

Strykeinstrumenter er en viktig del av kulturhistorien på Hadeland.

Utfordringer og støttespillere

Musikkmiljøet for unge møtte store utfordringer under nedstenging under koronapandemien.

- Det har vært krevende å komme i gang igjen, og vi merker jo at vi må gjøre mye mer arbeid for å etablere oss tilbake til det nivået vi hadde for fem år siden. Lokale støttespillere som SpareBank 1-stiftelsen Gran, og andre kommersielle aktører som støtter opp mot kulturlivet, er viktig og har bidratt med å løfte både kvalitet og stabilitet, avslutter Sigmund.

SpareBank 1-stiftelsen Gran har bidratt til at musikantene har gode musikk instrument.

Hadeland Strykeorkester har også anskaffet gode instrumenter som er viktig for de som etablerer kompetanse og ferdighet over tid, og ikke minst gleden av å spille.

Hvis du ønsker å prøve, har Hadeland Strykeorkester åpent medlemskap for de som ønsker å spille.

Hadeland Strykeorkester

Er en del av landstrykerne.