100 historier

Hadelandshagen ble etablert i 2008 med initiativ fra Gran og Lunner kommune. De er også aksjonærer i selskapet sammen med det private næringslivet.

- Primært så jobber vi med det etablerte næringslivet, og med gründere som ønsker å etablere seg i vår region. Det er hovedoppgaven vår, forteller Dagfinn Edvardsen, daglig leder i Hadelandshagen.

Han forteller at de er en koblingsboks mellom det offentlige og næringslivet, noe som gjør at de kan utføre en del av de tjenestene som det offentlig har ansvar for.

- Vi er i tett dialog med det etablerte næringslivet her på Hadeland, og vi etterspør til enhver tid vi hva de har av behov for av kompetanse, forteller Dagfinn.

Stort nettverk som er nyttig etablerere

Dagfinn har vært i jobben siden 2011, og har lang erfaring som selvstendig næringsdrivende. Han er blant annet gründer av Mix-kjeden og har bakgrunn fra kjededrift i Norgesgruppen, Expert og Torshov Bilrekvisita.

- Jeg har lang erfaring i det å skape samhandling og i å bygge relasjoner. Jeg har styrt butikker og butikkjeder hele mitt liv, sier han.

Dagfinn har lang erfaring som selvstendig næringsdrivende.

Dagfinn drifter organisasjonen sammen med forretningsutvikler Erik Schjerven og Ole Næss som konsulent.

- Innenfor næringslivet på Hadeland er vi etter hvert godt kjent. For gründere kan det nok være vanskelig å vite hvor de skal hente hjelp for å komme i gang, men de fleste lander her hos oss. Enten via våre hjemmesider eller via kommunene eller det offentlige. Her er vi 3 stykker på ca. 2,4 årsverk, og vi sitter ikke på all verdens kompetanse i forhold til alle de problemstillingene vi blir presentert for, men vi har et ganske stort nettverk og det bruker vi aktivt. Det gjelder både i det offentlige og i det private, og det er kanskje den viktigste rollen vi har, forteller han.

Etablering av møteplasser er en viktig oppgave

Å skape møteplasser for næringslivet er en prioritet oppgave for Hadelandshagen. Den største møteplassen er Hadelandskonferansen, som ble arrangert for 12. gang i 2023. I tillegg til dette arrangerer Hadelandshagen ulike kurs, frokostmøter og seminarer for å øke næringslivets kompetanse og skape nettverk på tvers.

- Vi gjennomfører prosjekter sammen med kommunene og næringslivet, alt etter hvilket behov som regionen har. Det ble tidlig klart for meg at vi manglet gode møteplasser i vår region. Møteplasser for næringslivet i regionen er svært viktig, siden vi består i stor grad av mange små og mellomstore bedrifter. Det er viktig at vi snakker sammen, smiler Dagfinn engasjert.

Her fra Hadelandskonferansen 2023, den største møteplassen for det lokale næringslivet på Hadeland.

Muligheter og utfordringer med å være tett på Oslo

Den korte avstanden til Oslo medfører både en mulighet og en utfordring for næringslivet og næringslivsutvikling på Hadeland.

- Vi har mange bedrifter som har sitt største marked i Oslo og mulighetene ligger i et stort marked i rimelig avstand, forklarer Dagfinn.

- På den andre siden har vi en betydelig utpendling av kompetanse. Rundt 3000 personer pendler ut av regionen og det er en konstant utfordring å beholde og tiltrekke seg spennende arbeidsplasser, fortsetter Dagfinn.

For å møte denne utfordringen samarbeider Hadelandshagen tett med kommunene, Gran, Lunner og Jevnaker.

Bærekraftige Hadeland

Hadelandshagen har satt i gang et 3 års bærekraftsprosjekt, og jobber nå aktivt med det etablerte næringslivet for å forstå behovet for kompetanse og for å sikre bærekraftig utvikling. Prosjektet har over 100 deltagere og representerer over 3500 arbeidsplasser på Hadeland.

Dagfinn forteller at ansvaret for bærekraft ligger hos alle, både bedrifter og enkeltpersoner.

- For å støtte denne visjonen, lanserte vi et treårig bærekraftprosjekt for halvannet år siden, med over hundre deltakere. Prosjektet har gitt gode resultater, men det er også en erkjennelse av at det er krevende for små og mellomstore bedrifter å tilpasse seg bærekraftprinsipper. Alle aktører, både offentlige og private, må snakke sammen og jobbe mot felles mål, sier han.

Stort potensiale for å skape flere arbeidsplasser og få flere til å bosette seg her

Dagfinn trekker frem at det største potensiale i regionen er vår fantastisk beliggenhet.

- Vi er innafor timesirkelen til Oslo og Gardermoen, Hønefoss, Gjøvik og er nærmere Hamar og Lillehammer. Vi har en sentral beliggenhet, som gjør at mulighetene her er store. Hvis vi hadde greid og skape enda flere arbeidsplasser enn det vi gjør, så ville tilflytningen til vil vår region økt betraktelig, forteller han.

Risikovillig kapital er imidlertid noe han skulle ønske det var mer av i regionen.

- Selv om Hadelandshagen jobber aktivt med Innovasjon Norge og Næringstiftelsen i SpareBank 1 Ringerike Hadeland, er det fortsatt behov for mer risikovillig kapital for å støtte opp om nye initiativer og gründere, sier han. 

Fra Hadelandskonferansen i 2023.

Samarbeid er nøkkelen

- Samarbeid er uvurderlig. Aktører, både offentlige og private, må snakke sammen og jobbe mot felles mål. Å skape samspill og felles målsettinger er kanskje den mest betydningsfulle veien mot en bærekraftig og blomstrende fremtid for Hadeland, forteller Dagfinn.

- Hadelandshagen fungerer som limet som binder sammen disse ambisjonene og mulighetene for regionens framtid, avslutter Dagfinn stolt.

Har du en god forretningsidé og et sterkt ønske om å starte egen virksomhet?

Da kan du søke om investeringsmidler fra SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse

Det er fire søknadsfrister per år:

- 1. februar

- 15. april

- 25. august

- 1. oktober

Se mer om kriterier, tidligere tildelinger og ordningen her: 

SpareBank 1 Ringerike Hadeland Næringstiftelse