100 historier

I 2020 ble Gran idrettspark etablert av ildsjeler fra Gran IL. Dette var er et resultat av samarbeid mellom Idrettslaget, lokalt næringsliv, kommunen og fylket.

Etter etableringen omtales parken som en av Norges flotteste idrettsanlegg.

Oversikt over Gran Idrettspark.

Gran IL er en breddeidrettsklubb med 8 idretter (Fotball, Turn, Idrettsskole, Svømming, Ski, Badminton, Tennis og klatring) og har klubbhuset sitt midt på det nye anlegget.

- Vi hadde et ønske om å skape en idrettspark for å gi et bedre fasiliteter både for organisert og uorganiserte idrett til alle på Hadeland, forteller Anita Skogheim, Daglig Leder i Gran idrettslag.

Anita Skogheim er selv fra Gran og tiltrådte i jobben i 2021.

Idrettsparken er et imponerende, flott og moderne anlegg med to 11-er kunstgress baner, en 7-er kunstgress bane, ballbinge, 2 tennisbaner, sandvolleyball bane, skatepark, buldrestein og en lekepark for de minste.

Gran IL jobber etter visjonen: “sammen skaper vi idrettsglede og muligheter for alle.” Idrettsparken er en møteplass for folk uavhengig av alder eller bakgrunn.

- Det viktigste arbeidet vi gjør i parken, er å legge tilrette slik at Grans innbyggere kan drive aktivitet eller komme og bare henge med venner, forteller Anita.

Parken er stort sett i bruk alle dager gjennom hele året. Gran IL har et tett samarbeid med Gran Ungdomsskole og Hadeland Videregående skole som begge ligger like ved anlegget. Begge skolene benytter parken på dagtid.

En av 11-er kunstgressbanene som nettopp har blitt rehabilitert.

Viktigheten av samarbeid

Gran Idrettspark driftes og eies av Gran IL.

- Og det er kanskje noe som ikke er så vanlig, i hvert fall den størrelses orden som vi har her på Gran. De viktigste leietakerne er fylket og kommunen i tillegg til medlemmer i Gran IL og andre fotballklubber. Hadeland Kvinnefotballklubb var tidligere en stor leietaker, men ble i 2023 en del av Gran IL og fotballgruppa har nå mer enn 400 spillere fordelt på 21 lag. Gran IL samarbeider med næringslivet og det er mange sponsorer innom Gran IL, noe som gjør det mulig å drive Gran Idrettspark, forteller Anita.

Anita takker frivilligheten. Her fremfor SpareBank 1 banen.

Støttespillere og frivillig innsats

Den gjennomsnittlige levetiden på en kunstgress bane er ca 10 år. Siden 2020 så har Gran IL rehabilitert alle tre kunstgressbanen i en sum av 14 millioner kroner. To av banene har undervarme som sørger for at banene kan holdes snøfri igjennom vinteren.

På en bane er det valgt et kunstgress uten granulat som innfyll. Kunstgresset består av en kombinasjon av en myk og fleksibel samt en større og kraftigere fiber. Kunstgresset er litt krøllete og gir demping pga. Strukturen i gresset i tillegg til god demping i en 30 mm matte som ligger under kunstgresset. Dette er den første kunstgressbanen uten granulat på Hadeland og blir et viktig referanseprosjekt ved fremtidig rehabilitering.

Parken kan også skimte seg med to utendørs tennisbaner og et leke område bak som er populært for de yngste.

Anita tilføyer at det ikke hadde vært mulig å drifte denne idrettsparken i denne størrelsen uten frivillig innsats, hun trekker frem en pensjonist gruppe som tilhører Gran IL som legger ned mellom 500 til 700 dugnadstimer i året på gressklipp og vedlikehold.

I tillegg ble en stor del av arbeidet ved etableringen av idrettsparken utført av frivillig innsats fra medlemmer i idrettslaget og lokalt næringsliv, til og med Garden har vært innom og lagt inn innsats.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er General Sponsor for Gran Idrettsanlegg. 

For å lese mer om Gran IL kan du klikke på linken under: 

www.granil.no