100 historier Lag og foreninger

Kirkens Bymisjon fikk etter TV-aksjonen i 2018 midler til oppstart av nye steder i Norge. Hønefoss ble ett av dem, og i de gamle lokalene til Baker Narum ved Søndre torv flyttet de inn og åpnet kafeen i mai 2019. 

Jon Gulbransen (til venstre) og Jan Egil Hovland (til høyre) fremfor Kafeen på torvet.

I lokalene er det kafe, konditori og mulighet for å bestille catering. Kafeen på torvet har ca 80 sitteplasser inne, og 80 plasser ute på sommeren. Siden åpningsdagen har kundene strømmet til, og mange har blitt faste gjester i det lune og varme lokalet. 

Kafeen og konditoriet blir driftet av ansatte, deltakere og frivillige. Alle kakene bakes fra bunn, og de har holdt ved like sortimentet fra Baker Narum sine tider. 

Kakene som serveres i kafeen lages fra helt fra bunnen.

Mer enn en møteplass 

I tillegg til kafeen har Kirken Bymisjon et arbeidstreningstilbud for mennesker med ulike utfordringer og en vaktmestertjeneste. Både privatpersoner og bedrifter kan bestille tjenester. 

I etasjen over kafeen, holder FRI til. De er Kirkens Bymisjons tiltak som tilbyr bolig, arbeid og et rusfritt nettverk til personer som løslates fra fengsel eller har behov for ettervern etter rusbehandling. FRI holder kurs og veileder folk tilbake til samfunnet etter soning. 

Jon er ikke redd for å hoppe bak disken for å betjene en jevn strøm med folk og kunder.

Kirkens bymisjon jobber aktivt for at den enkelte skal finne fotfeste og gi de et grunnlag for å oppnå målene sine.

-Vi skal hjelpe mennesker som på en eller annen måte har falt utenfor arbeidet til å inkludere dem, forteller Jan Egil Hovland, senior rådgiver i Kirkens Bymisjon. 

Verdens beste 

- Vi har sagt hele tiden at vi skal lage verdens beste kafe og konditori, smiler Jon Gulbrandsen, avdelingsleder i Kirkens Bymisjon, Hønefoss.

Jon forklarer også at dette ikke bare handler om å selge de beste kakene, men når man strekker seg mot det målet, legger man samtidig til rette for den beste arbeidstreningsarenaen for de som virkelig trenger det.

Her lages verdens beste kaker.

Bidrar til et varmere samfunn 

- Helt fra starten av har vi fått hjelp av SpareBank 1-Stiftelsen Ringerike. De stilte opp med midler til innkjøp av utstyr slik at vi kunne realisere dette prosjektet, forteller Jan Egil.  

De har også en sponsoravtale med SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Bidraget blir brukt til kurs for kommende foreldre, der målet for kurset er at barnet skal få den beste starten på livet. 

- Det at stiftelsen, banken og det lokale næringslivet tar et samfunnsansvar og stiller opp, betyr enormt mye for oss, sier Jan Egil stolt.  

Kai Svenskerud, frivillig i kafeen på Hønefoss forteller at Kafeen er blitt en samlingsplass på toget.

Trygg plass

Arbeidsplassen skiller ikke mellom hvem som er ansatt, deltaker eller frivillig. Dette gjør at alle stiller likt, som igjen betyr at alle føler seg som kollegaer og har et felles ansvar for arbeidsoppgavene. 

- Vi ønsker å være tilstede i nærmiljøet, det at stiftelsen og banken heier på oss gjør at vi kan gjøre en god jobb her i byen, avslutter Jan Egil. 

Kirkens Bymisjon

Siden 1855 har de arbeidet for en bedre og mer rettferdig hverdag i norske byer.