100 historier Gründere

Groe og rur på skroget er et kjent problem for mange båteiere. Når disse organismene fester seg på skrog, propell og ror, blir overflaten ujevn. Det fører til økt vannmotstand, og dermed et høyere drivstofforbruk. 10 % groe øker drivstofforbruket med 40%, ifølge en undersøkelse gjennomført av Den Amerikanske Marinen.   

En løsning 

Jon Gulbrandsen, tidligere dykker i marinen, støtte på dette problemet da han og en kompis skulle kjøpe en seilbåt som lå ute for salg.  

- Seilbåten hadde mye groe på undersiden, og vi tenkte at det var en gigantjobb å løfte den opp, rense og klargjøre for seiling. Da begynte jeg å tenke på hvordan vi kunne forhindre groe, forteller Jon entusiastisk.  

Sollys, fuktighet og næring er nødvendige faktorer for at groe skal kunne feste seg på skroget. 

 - Hvis vi fjerner en av disse faktorene, da kan ikke groe og rur vokse, forklarer Jon. 

Løsningen ble en gummiduk som omslutter skroget. Den blokkerer lyset når båten ligger i havn. Produktet fikk navnet «Marin Saver», og den er i prinsippet en flytende tørrdokk som kan tilpasses båter i størrelsen 30 til 70 fot.  

Selskapet ble opprettet i 2020 og har base i Sundvollen.  

Utfordrede prosess 

I 2020 startet den utfordrende jobben med å utvikle en prototype. Det er mange kriterier som må oppfylles i produksjon av et så innovativt produkt.  

Ifølge Jon må gummien tåle langvarig eksponering av vann og sollys. Samtidig må den være skånsom mot båten. Den kunne ikke være for lett eller for tung.  

 - Det tok lang tid for oss å finne riktig type gummi, og ikke minst å søke patent, forteller Jon.   

Til slutt fikk gründerbedriften er skikkelig løft, etter at et test-prosjekt ga gode resultater. En båt i Tønsberg brukte prototypen i over to år, og resultatet var imponerende.  

- Båten vi testet hadde nesten ingen groe!, forteller en entusiastisk Jon.  

Dermed fikk «Marine Saver» godkjent patent og kunne begynne å markedsføring produktet til båteiere. 

- Mange seilbåter overvintrer fra oktober til mars og det er i denne perioden groe former seg. Tenk på alle seilbåtene som ligger rundt i verden og som skulle hatt denne løsningen her! Markedet for dette er helt enormt, sier Jon.  

Lønnsomt for båteiere og miljø 

Tradisjonelt må en båt løftes ut av vannet en gang i året for å skrape bort groe og settes inn med bunnstoff for å forebygge vekst. Tørrdokken fra «Marine Saver» sparer båteiere for mye vedlikehold og kan årlig spare miljøet for 150 tonn bunnstoff som vanligvis havner i norske farevann.  

- Marin Saver kan tilpasses størrelsen på båten din, i alt fra 30 - 70 fot, er billigere på sikt og skånsomt for miljøet, avslutter Jon.  

Prosjektet ble støttet av SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse i 2021.  Vi heier på skapervilje og innovative løsninger som er bra for lokalt næringsliv og miljøet.  

 

  

 

 

Marine Saver

Dette er et firma som har utviklet, og patentert en Tørrdokk for seilbåter primært.