Lag og foreninger

Skaper møteplasser på tvers av alder og kultur

Med flere hundre frivillige som bidrar til aktivitet og støtte har Gran frivilligsentral styrket folkehelsa i bygda i mange år. Til tross for en spesiell tid, har det gode og inkluderende lokalsamfunnet blitt ivaretatt. Med fokus på å skape møteplasser der mennesker kan møtes på tvers av alder og kultur, har frivilligsentralen funnet alternative løsninger for økt samhold under korona pandemien; besøksvenn har blitt til telefonvenn, samlinger som før var innendørs holdes utendørs og handlehjelp tilbys til de som trenger det.

- Mange er bekymret for ensomheten i den tiden vi er inne i, spesielt eldre som ikke bruker digitale løsninger for å snakke med venner og familie, sier daglig leder Øyvind Haslestad. Derfor samarbeider vi nå med Seniornett om å lage et kurs for eldre som baserer seg på digital kommunikasjon via nettbrett, legger ham til.

ENGASJERT: Gran frivilligsentral har ukentlig hentet smittevernutstyr på Gjøvik for å bygge et beredskapslager i Gran Kommune. Frivillige bidrar også i forbindelse med gjennomføringen av vaksineringen ved å bistå som trygghetsverter og parkeringsvakter. Daglig leder Øyvind Haslestad (avbildet) engasjeres i jobben og sier han er takknemlig for arbeidet som de frivillige legger ned. Foto: Privat.

En viktig brikke i et stort puslespill

I 2019 ble 9000 timer med frivillig arbeid lagt ned i organisasjonen. I tillegg til aktivitetene som drives utifra frivillighetssentralens to hus, arrangeres det også aktivitetsgrupper, foredrag og ungdomskvelder jevnlig. Det drives også aktivitet innenfor sykehjemmene på Gran, der frivillige bidrar med alt fra vaffelsteking til høylesning og besøk av hund. 

- Det å være med på å skape en domino-effekt der mange gjør litt for å hjelpe andre er veldig givende, sier daglig leder Øyvind Haslestad. Frivilligheter betyr mye for de som deltar, men det betyr også mye for de mange frivillige som bidrar til at gode ting skjer. Det er som vi sier "den største gleden vi kan ha, er å gjøre andre glad". At vi kan være en liten brikke i et stort puslespill betyr mye for oss, og vi opplever at det betyr mye for de vi skaper møteplasser for også, legger ham til. 

FOREDRAG FOR ELDRE: I aktivitetshusene samles eldre til sosialisering, måltider, kurs og foredrag. (Bildet er tatt før covid-19 inntraff). Foto: Privat.

Mottok breddegave

Gran Frivilligsentral er èn av de mange som har mottatt breddegave fra Sparebankstiftelsen Gran i år. Dette er en årlig gave som gies til lokale lag, foreninger og organisasjoner som søker støtte. Stiftelsens formål med midlene er å bidra til økt positivitet, samhold og vekst i lokalsamfunnet. Haslestad er svært takknemlig for gaven som gjør det mulig for Frivilligsentralen å drive aktivitet for andre.

- Støtten vi får fra Sparebankstiftelsen Gran gir oss muligheten til å gjøre noe vi ellers ikke kunne gjort for andre. Det er veldig ålreit å vite at du har noen i ryggen som syntes at det vi driver med er viktig. Tusen takk!

RUSLEGRUPPA MED "NOGO ATTÅT": Fra tid til annen samles de frivillige til fysisk mosjon, sosial sammenkomst og litt søppelplukking. Foto: Privat.

Har du lyst til å bli frivillig? Les mer her!

Gran Frivilligsentral