Bedrifter

Kunst, kultur og historie på barnas premisser

Før sommeren fikk alle elever fra 1. til 10. klasse i nærområdet tilbudet om en kulturell dag på to av Jevnakers største kulturinstitusjoner, Kistefos museum og Hadeland Glassverk. Dette er takket være Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner og Nittedal som sponset prosjektet med 1 million kroner. 

- Vi vil rette en stor takk til stiftelsen som gjorde dette mulig. Med deres støtte kunne vi vise alle barn i kommunen hvilke fantastiske kulturopplevelser nærområdet deres har å by på, sier Stine Gjørtz ved Hadeland Glassverk. 

Kate Smith, kuratfor for kunst ved Kistefos, håper at kunnskap og bevissthet rundt de lokale kulturtilbudene kan bidra til å bygge lokal stolthet.    

- Uten støtte hadde det ikke vært mulig å eksponere lokale grunnskolebarn for kunsten, kulturen og historien som finnes på Kistefos.

LYS, FARGE OG LYD: Ved bruk av moderne teknologi blir maleriene på Hadeland Glassverk levende i det man går inn i galleriet. En fortryllende, underholdende og lærerik opplevelse for elevene. Foto: Hadeland Glassverk

En type kunst elevene engasjerte seg i

Elevene besøkte begge institusjonene på samme dag, og ble fraktet med buss mellom destinasjonene. Mellom besøkene ble det servert lunsj på Hadeland Glassverk. Her ble også barna introdusert til en type kunst mange engasjerte seg i.

- Barna er i dag omgitt av digitale flater, og her projiseres malerier i enorm skala sammen med musikk. Dette skaper levende detaljer som bringer tilbake penselstrøkene til Monet, Pissarro, Renoir, Cézanne og fler, sier Gjørtz.

OPPGAVELØSNING FOR ALLE ALDRE: Mens 1 – 3. trinn fikk bryne seg på et aktivitetskart, fikk 4 - 7. trinn et aktivitetshefte. 8 – 10. trinn fikk imidlertid prøve seg på en ny vri, nemlig et Escape Room-konsept kalt Kistefosmysteriet.

Eget opplegg tilpasset trinn

Opplegget på Kistefos Museum er inndelt etter alderstrinn med målet om å utvikle nye måter å tilgjengeliggjøre, formidle og tenke om museer for barn og unge.

- Vi har utviklet tre ulike formidlingsopplegg, delt inn i et aktivitetskart for 1.-3- trinn, et aktivitetshefte for 4.-7. trinn og «Kistefosmysteriet», et escape room konsept, for 8.-10. trinn. Det oppleggene har til felles, er at de gir rom for elevenes egne refleksjoner, kreativ tenkning og utforskning av Kistefos.

I følge Lena og Kate, er det ikke alltid de mest skoleflinke som skjønner løsningene på oppgavene først.

- Konseptet er utviklet av Camelot Escape og er utformet som en sekk med oppgaver som tar elevene gjennom både deler av skulpturparken og tresliperiet. Å benytte escape room konseptet i museums skoleformidling på denne måten er ganske unikt i norsk sammenheng, og det har gitt oss positive tilbakemeldinger fra både elevene selv og lærere. I tillegg har vi blitt kontaktet av andre skoler, som ønsker å komme og løse Kistefosmysteriet. Det synes vi selvsagt er veldig gøy.

POPULÆR ATTRAKSJON: Åpningen av The Twist gav Kistefos stor oppmerksomhet i fjor, og førte til at besøkstallet ble så mye som tredoblet fra året før. - Vi forventer nok noe lavere besøkstallet i år enn i fjor ettersom fjoråret var ekstremt godt. Klarer vi å stabilisere oss på rundt 100.000 besøkende i året er vi veldig fornøyd, sier Maria Sandvik, kommunikasjonssjef. Foto: Benjamin Ward

Vil fortsette til høsten

Tilbudet, som viste seg å være svært populært, vil også fortsette til høsten. I denne sammenheng har støtten fra Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal kommet godt med, og åpnet for å gjennomføre prosjekter som ellers kanskje ikke ville latt seg gjøre.

- Støtten vi har fått gir mulighet, som i år, til å invitere skoleelever fra lokalområdet til innovative og spennende formidlingsopplegg for å lære mer om kunst, kultur og historie. I tillegg åpner det opp for å utvikle nye utstillinger og ny formidling, spesielt i tresliperiet, med flere interaktive løsninger, sier Lena Hamborg.

- Det har også gitt mulighet for en større del av lokalbefolkningen til å besøke oss, ettersom stiftelsen har sponset inngangsbilletter til alle innbyggerne i Jevnaker, Lunner og Nittedal, legger Kate Smith til. 

Foto: Hadeland Glassverk

 

Hadeland Glassverk og Kistefos Museum