100 historier

Et inkluderende teater


- Hos oss er alle hjertelig velkommen. Mottoet vårt er at alle er en liten stjerne på den store himmelen, forteller Silje Unhjem Fagerholt, leder for Teatersmia barne og- ungdomsteater.  

Nittedal Teater er en stor organisasjon som snart fyller 30 år. De jobber målrettet for å skape et sosialt, inkluderende, rusfritt, forebyggende fritidstilbud for alle i Nittedal.  

Foto: Nittedal Teater

Teatersmia er for amatører og medlemmene er delt inn i grupper etter behov. De har ikke audition, opptaksprøver eller ventelister. Dette gir en trygg utviklingsarena, der alle har muligheten til å prøve seg på scenen.  
 
Medlemmene i Teatersmia er i alderen seks til 23 år, men det finnes også tilbud for voksne og de med en form for funksjonsnedsettelse.  

I videoen over forteller Silje mer om Teatersmia, Det Grenseløse Teateret, Teaterlabben og NTcrew.  

Les mer om Nittedal Teater her

Foto: Nittedal Teater