Lag og foreninger

Eget anlegg på Hensmoen

I snart 160 år har Ringerike Skytterlag gitt barn, voksne og eldre mestringsfølelse, glede og opplæring i god våpenkultur. Med sine 200 medlemmer i et alderspenn fra 10 til 92 år, er klubben en attraktiv og sosial arena for engasjerte skyttere i distriktet. Med støtte fra Sparebankstiftelsen Ringerike er klubben nå i full gang med utbyggingen av en inndendørs skytehall på Vågård.

- Vi ser virkelig frem til å samle alle medlemmene våre på eget annlegg og kunne tilrettelegge for ukentlige treninger for alle, sier Tonje G. Grønvold, leder ved Ringerike Skytterlag.

EGEN SKYTEHALL: På Hensmoen jobbes det med sprengingsarbeid for å tilrettelegge byggingen av en ny, innendørs skytehall. - Uten gaven fra Sparebankstiftelsen Ringerike hadde ikke dette vært mulig for oss, sier leder Tonje G. Grønvold (avbildet). Foto: Camilla Aslaksrud

En lang prosess

Til tross for at arkitekttegningene for bygg, ute- og inneannlegg var ferdige i 2001, oppstod ikke planleggingen av den nye banen før i inngangen av 2014. Selvom Ringerike Skytterlag eide grunnområdene på Hensmoen, satte kommunen en stopper for klubben da de ønsket å samle all skyteaktivitet på Buttentjern. 

- Prossessen har vært veldig lang, sier Tonje. Vi solgte ettervhert en stor del av tomta til Spenncon, slik at de kunne utvide sin fabrikk og skape flere arbeidsplasser. Under ombyggingen av banen måtte vi også sanere en stor del av området vårt. Dette førte til en økonomisk smell på 3 millioner kroner. Hadde vi ikke fått den, hadde vi hatt råd til å bygge klubbhuset vårt med egenkapital fra salget av grunnen, legger hun til. 

Et skytterlag for alle

Anlegget som skal stå klart i 2022 skal tilrettelegge for vekst i både medlemsmasse og aktivitet de neste årere. Klubbens mål er å være en sosial arena som favner alle, uansett alder og nivå. Leder Tonje G. Grønvold brenner for å fremme gode skyteferdigheter og lære medlemmene om god våpenskikk, samt forberede de for konkurranser og eventuelt utdanning i forsvaret.

- Å se mestringsfølelsen til barn og ungdom som kanskje ikke finner glede i andre idretter er svært viktig for oss. Vi kan tilby en aktivitet som barn, foreldre og besteforeldre kan drive med sammen. Det i seg selv er unikt, mener Tonje.

KLART I 2022: 3D tegningen viser hvordan anlegget som skal stå klart i 2022 vil se ut. Selve innebanen vil stå klar allerede til høsten.

Ringerike Skytterlag