100 historier Lag og foreninger

I snart 40 år har Øståsen Skiløyper og Lygna Skisenter skapt fundamentet for skiglede og aktivitet på begge sider av Riksvei 4 (Rv4) på Hadelandsåsen. Et solid lokalt samarbeid, og en iherdig pågående dugnadsinnsats, har ikke bare ført til et skiparadis for tilreisende og hyttefolk. Det har også generert positive ringvirkninger som strekker seg lenger ut i regionen.

Fra venstre: Kasper Andresen, Kjell Staff og Terje Sørbråten er stolte og fornøyde med den nye verkstaden.

Felleskap og samarbeid

Øståsen skiløyper ble etablert i 1986, etter at åtte lokale lag og foreninger gikk sammen for å etablere skiløyper på Hadelandsåsen. Dette var Søndre Ål Sportsklubb, Gran Idrettslag, Jaren Idrettslag, Moen Sportsklubb, Brandbu Idrettsforening, Hadeland O- lag, Tingelstad Idrettsforening og Midtre Brandbu Ungdoms- og Idrettslag.

- I felleskap etablerte vi en unik sammensetning som har blitt en solskinnshistorie på hvordan et unikt nett med skiløyper kan vokse ut av lokalt samarbeid, forteller Kasper Andresen, lokal ildsjel og leder for Øståsen Skiløyper.

Utbedringer og vedlikehold av løypenettet blir utført på dugnad, der ansvar for løypenettet fordeles på de ulike lagene/foreningene. Gjennom sommerhalvåret på Hadelandsåsen blir det lagt ned mangfoldige hundre timer med dugnadsarbeid til kvisting, rensing og merking av løyper, samt planering av traseer med gravemaskin.

Men det er om vinteren de virkelig tråkker til.

Løypekjøring som livstil

Gjennom vinterhalvåret prepper fem ildsjeler 220 kilometer med løyper. De står opp grytidlig om morgen, og kjører tråkkemaskin sene kvelder, for at folket skal få nypreppa skiløyper til enhver tid.

- Jeg har ikke hatt en vanlig nyttårsaften siden vi startet. Første dagen i året er en perfekt dag å gå på ski, smiler Kasper.

Alt arbeid er frivilling innsats, og har vært det siden start.

Kasper har mange bilder på mobilen som viser innsats karene gjør på Lygna.

- Vi kjører på disse traktene rundt 1.100 timer i løpet av vinterhalvåret, fordelt på oss tre. Dette er en livstil for oss som bor oppi her, og vi som kjører har preppet løyper her siden 1986, smiler han.

Pisten Bully

I 1986, det samme året som Øståsen Skiløyper ble etablert, fant en tyskbygd Kassbohrer Pisten Bully 070 løypemaskin et hjem på Hadelandsåsen. Etter det har løypenettet kontinuering vokst, samtidig som maskinparken og fasilitetene har blitt mer moderne.

Rett før julen 2023 kom en helt ny Pisten Bully på plass i det splitter nye verkstadet til Øståsen Skiløyper. Maskinen føyer seg inn som nummer elleve i historikken for tråkkemaskiner. Den nye doningen i garasjen er spesielt tilpasset for løyper for konkurranser.

Den nye løypemaskinen med SpareBank 1-stiftelsen Gran logo.

SpareBank 1-stiftelsen Gran ved daglig leder Jørn Prestkvern står bak gaven på 2,2 millioner, og maskinen er lakkert i SpareBank 1 sine røde og blå farger. Logen til SpareBank 1-stiftelsen Gran pryder siden av døren.

Skiglede for folkehelse

Kasper forteller at den største drivkraften bak jobben de gjør er å tilrettelegge for folkehelse.

- Vi kaller oss for bygdas største bedriftshelsetjeneste, der vi lager løyper for alle. Det er for dem i pulken, til skiløpere som er godt oppe i 90-åra. Det å gå på ski og være ute i naturen er medisin for helsa, smiler han.

Han forteller at den største gleden han får ut av arbeidet er å se smilende folk i løypene.

- Det er det beste med jobben vår, forteller han.

Ifølge Kasper mangler det ikke på fantastiske naturopplevelsen når man prepper løyper. Foto: Kasper Andresen

Skiglede og konkurranser skaper næring

I tillegg til å kjøre løyper jobber Kasper som driftssjef i Brandbu og Tingelstad Almenning, der han selger hyttetomter på Lygna. Han forteller at siden 2004 er det solgt 530 hyttetomter her.

Hyttefelter på Lygna har hatt en enorm utvikling, og resulterer er et yrende liv fra hyttefolk.

- Ringvirkningen av dette kan man se over hele Hadeland. De som bruker hytte aktivt handler ofte nede i Gran og Brandbu, og de er med på det meste av det skjer av kulturliv i bygda. Dette har skapt ringvirkeliger og liv, sier han.

Kasper tror kort avstand til Oslo, en kjøretur på litt over en time, og tilgang på et godt løypenett og skiforhold har bidratt til at Lygna har blitt et populært hytteområde.

- Hver hytte er unik i forhold til hva hver enkelt eier har av ønsker. Arbeidet med å bygge hyttene har engasjert alle typer håndverkerfirma i regionen gjennom mange år. Dette er alt ifra snekkere, elektrikere og murere. Bare det å etablere vann og avløp, samt tilrettelegging av infrastruktur, er arbeid som går til lokale entreprenører. Hyttene har virkelig skapt vekst og stimulert næringslivet i område, forteller han.

Store skiarrangement fyller også opp hotellene og hyttene på Hadeland.

- Hadde det ikke vært løypenett, og det flotte anlegget på skisenter, tror jeg ikke det hadde vært solgt like mye hytter her, sier Kasper.

Lygna skisenter

Lygna Skisenter ble etablert på samme tid som Øståsen skiløyper, og ligger på “andre siden av veien”. De har nesten identisk historikk, der sju idrettslag (Brandbu IF, Gran IL, Jaren IL, Moen Sportsklubb, Tingelstad IF, Tingelstad Skiskytterklubb og Søndre Ål Sportsklubb) gikk sammen med Gran kommune for å etablere skisenteret. Skisenteret ligger på 620 meter over havet, noe som gjør området snøsikkert. Løypene på anlegget prepareres av Øståsen Skiløyper.

Karene har innredet en egen vegg for historikken. Den nye løypemaskinen ble feiret med kake og kaffe. Jørn Prestkvern (t.v.) står bak gaven.

Dette er et populært skieldorado for eliteløpere, mosjonister og barnefamilier. Etter at Lygna ble tildelt NM på ski i 2017 ble det gjort store investeringer, og skianlegget fikk et betydelig løft. Løypene er godkjent for internasjonale konkurranser av NSF.

- Det er veldig bra det som har blitt gjort. Vi har klart å få til et samarbeid på tvers i bygda. Vi er den del av dem, og de en del av oss, forteller Terje Sørbråten, nestleder i Moen sportsklubb.

Stor innsats fra frivillig

Skisenteret har arrangert flere store mesterskap, alt ifra NM, til Norgescup og barneskirenn.

- Når det er store renn her, samles en hel stab med lokale frivillige. Det er ofte opptil 300 som stiller opp. Det er en mobilisering uten like og en fantastisk innsats fra de som er med, forteller Terje.

 De prepper 220 kilometer til glede for andre.

Store arrangementer i skisport gir inntekter til anlegget, som bidrar til at det holder et høyt nivå.

- Det blir aldri solgt så mye pølser hos oss som når det er arrangement, noe igjen som skaper arbeidsplasser i bygda, forteller Terje.

- Det er mange som bidrar, og det er rett og slett hele samarbeidet som gjør at vi får det til. Sammen så blir vi litt sterkere. Og jeg tror den unike tingen var at vi allerede i 1986 samlet alle kronene, putte pengene i en pott, og fikk startet med løypemaskin, sier Kasper.

Dette sier Terje seg veldig enig i.

Lygnda skistenter og Øståsen skiløyper belyser virkelig hva man kan få til av godt lokalt samarbeid. 

Øståsen Skiløyper