100 historier

En plattform for effektivisering 

I Norge er nettselskapene ansvarlige for bygging og vedlikehold av strømnettet, en prosess som kan være både kostbar og tidkrevende. Kim Boska, som har bakgrunn som montør og rådgiver innen kraftforsyningsbransjen, så et betydelig potensial for effektivisering av utbytting av strømstolper eller planlegging av nye strømlinjer. I 2020 etablerte han SmartGIS – en 3D plattform som visualiserer data på brukervennlig og tidseffektiv måte.  

Alt-i-ett  

SmartGIS har utviklet et web-basert prosjekteringsverktøy som forenkler planlegging, prosjektering og vedlikehold for nettselskapene. Dette innovative verktøyet har allerede funnet sin plass i markedet etter vellykkede pilotprosjekter.

- Gjennom flere piloter har vi nå et solid produkt som er allerede er i bruk på markedet, sier Kim, daglig leder i SmartGIS. 

Systemet er bygget på data fra strømselskapet og ulike kartbibliotek. Dette gir nettselskapene mulighet til å planlegge, gjøre beregninger eller hente ut data gjennom en svært nøyaktig 3D plattform.

- Prosjektering har alltid vært tidkrevende arbeid for nettselskapene. Den tiden et nettselskap bruker på å analysere en stolpe, kan SmartGIS utføre analyse av hele strømnettet, forteller han entusiastisk.

Systemet er bygget slik at du kan analysere flere komponenter i et og samme program.   

- La oss si at hvis du skal beregne 100 nye stolper, så må du i dag beregne en og en. For et mellomstort nettselskap som har ca 20 000 stolper tar det fort uker, måneder og år å gjøre beregninger på den tradisjonelle måte. Med løsningen vår gjøres beregningen på alle stolper helt automatisk! SmartGIS bruker sekunder på samme jobb. Dette sparer nettselskapet for mange arbeidstimer, forteller Kim med et smil.   

Gjennom programvaren til SmartGIS bruker man sekunder på å skissere kraftstolper. 

Bygget på arbeid fra bestefar  

Bestefaren til Kim, Herman Gandrudbakken, var tidlig ute med å lage beregningsprogrammer for nettselskaper som har blitt brukt i bransjen siste 20-30 årene.

- SmartGIS er på mange måter bygget opp på samme tankesett, bare en cocktail av ny innovasjon og teknologi som bringer analyse av strømnettet inn i dette tiåret. Vi bringer på en måte stafettpinnen videre og det gjør meg stolt, sier Kim.   

Lokal kompetanse og støttespillere

På kun tre år har SmartGIS utviklet seg fra å være en enmannsbedrift til å ha fem heltidsansatte. 

- Det er viktig for oss å kunne konkurrere med storbyen om rekrutering. Det beste for oss er å ansette lokale medarbeidere, men samtidig innhente ny kompetanse, ta godt vare på dem og bygge videre på en god og sunn bedriftskultur, forteller Kim. 

I etableringsfasen mottok selskapet støtte fra Innovasjon Norge og lokal støtte fra SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse og Næringsfondet. På grunn av sterk lokal støtte i etablerings fasen unngikk selskapet en såkalt “utvanning”.   

- Uten lokale støttespillere så hadde selskapet i større grad vært eid av investorer utenfor regionen vår. Det er ikke sikkert vi hadde kommet like langt som vi er i dag om vi ikke finansierte SmartGIS slik vi gjorde. Det å ha lokal støtte i ryggen gir gründere som meg mot og muskler til å satse større, forteller Kim.   

Vi heier på gründere som Kim og SmartGIS.   

Les mer om SmartGIS her