Lag og foreninger

Kvinner som heier på kvinner

Med fokus på å samle kvinner som bor eller virker i Ringeriksregionen, skaper NovaPro en felles arena for oppløftning, inspirasjon, synliggjøring og økt trygghet. Nettverket, som snart har nådd 1000 medlemmer på Facebook, møtes jevnlig og disktuterer aktuelle temaer som styrearbeid, debattkultur, økonomi og sosiale medier. 

Initativet som ble etablert av et kvinnenettverk i 2014 har stadig vokst seg større og i dag har organisasjonen 100 betalende medlemmer. Tone R. Thoresen, leder av NovaPro, er opptatt av å skape og bevare et felleskap der alle føler seg velkomne.

- Ulikheter og varierte bakgrunner er en styrke for nettverket vårt. Vi ønsker å være et åpent delingsnettverk hvor kvinner øker troen på egne ferdigheter og kan ta i bruk hverandres kompetanse.

SAMLER RINGERIKSKVINNER: Hvert år arrangerer NovaPro "Lillelørdag" - en festaften som fylles med innlegg fra engasjerte og modige kvinner. Foto: Jarran Flokkmann

Fokus på trygghet blant kvinner

Gjennom året arrangerer NovaPro både aktiviter, kurs og samlinger for kvinner. Her blir medlemmene bedre kjent med både hverandre og med kvinner i regionen som har utmerket seg som gründere eller har spennende jobber man kan lære av, og heie på. 

- Vi har hatt ekstra fokus på dette med styrearbeid, sier Thoresen. Vi har arrangert kurs i styrearbeid for å inspirere, motivere og gjøre flere kvinner trygge nok til å gå inn i styrer og ta en plass ved bordet der beslutninger taes. Vi har også opprettet en egen styrekandidatliste hvor kvinner som er medlemmer kan sette seg på listen som aktuelle styrekandidater for styrer i Ringeriksregionen, legger hun til. 

STYRET: Tone Reneflot Thoresen, Ellen Ørpen Aamodt, Gro-Helene Skalstad og Ingvild Magnus Haraldsen (avbildet) sitter i NovaPro sitt styre sammen med May Janne Botha Pedersen, Anna Crawford og Tiril Beatrix Uglum (ikke tilstede).

Vil bli mer synlig for flere

NovaPro er èn årets mottakere av breddegave fra Sparebankstiftelsen Ringerike. Dette er en gave som gies til lokale lag, foreninger og organisasjoner som søker om støtte. Stiftelsens formål med midlene er å bidra til økt positivitet, samhold og vekst i lokalsamfunnet. I år ønsker NovaPro å bruke gaven til synliggjøring av nettverket. 

- Det betyr mye for oss å få disse gavene, da vi prøver å holde kostnadene til deltakelse hos oss på et minimum nivå for at flest mulig skal kunne delta, sier leder Tone R. Thoresen.

Hva skal breddegaven brukes til?

- Gaver fra Sparebankstiftelsen har tidligere blitt brukt til utvikling av nettsider. Nå er vi derimot i gang med å lage materiell som kan synliggjøre oss bedre i den digitale verdenen, slik at vi kan få et enda bredere nettverk og sammen inspirere og motivere hverandre til å ta mer aktivt del der beslutningen taes. 

ÅRETS KVINNELIGE FORBILDE: I 2020 ble Anja Stenslette kåret til årets kvinnelige forbilde. I samarbeid med Ringblad nomineres kvinner som har gjort en ekstraordinær forskjell, enten lokalt eller globalt. Kåringen skjer hvert år i forbindelse med Lillelørdag arrangementet. Foto: Jarran Flokkmann

Mangfold i fokus

Til tross for et annerledes år har styretmedlemmene i NovaPro funnet alternative løsninger og skapt digitale møteplasser for kvinner i lokalsamfunnet. Det er ingen tvil om at nettverk og felleskap har vært viktigere for den enkelte nå enn før. Med det sagt, er det også viktig for utviklingen av Ringeriksregionen som samfunn og attraktivt bo- og næringsområde. 

- Vi mener det er viktig med mangfold og at kvinner bidrar med andre perspektiver, nettverk og annen erfaring og kompetanse. Det er verdifullt om det enten er i offentlig sektor, politikk, organisasjonliv eller næringsliv.

Besøk NovaPro sin nettside her!

 

Novapro - Ringerike Nettverk