Sport og idrett 100 historier Lag og foreninger

Tingelstad Skytterlag ble stiftet i 1884 og har ca 300 medlemmer der ca 50 av de er aktive skyttere. De trener to ganger i uka gjennom vinterhalvåret i kjelleren på Gran Rådhus, Jaren. 

I kjelleren på Gran Rådhus har skytterlaget bygd en egen skytebane.

Skyttere i alle aldre  

Skytterne er fra under 10 år og helt opp til 82 år, og hver mandag og onsdag omgås de hverandre og har gjort det gjennom generasjoner.  

- En ting som er fint med skyting er at alle skyttere kan finne sin klasse som de hører hjemme i. Vi har det veldig fint sammen, forteller Finn Nordli, Leder i Tingelstad Skytterlag.  

Det var stort oppmøte når medlemmene hørte at SpareBanken skulle komme på besøk.

Krumtappene i laget  

Finn forteller at flertallet av skytterne er over 55 år, og at er de som utgjør krumtappen i laget. 

- Styret består også stort sett av en del eldre siden det er lettere for en pensjonist å gå på dugnad på dagtid og være med på de ulike stevnene. Når jeg kaller inn til dugnad så dukker det bestandig opp med folk. Og jeg sier at nå det er så lettvint å få hjelp, så er det en glede og lettere å være leder, forteller Finn.  

Han beskriver miljøet i laget som veldig bra, som kan skyldes at det er familiemedlemmer som samles og at klubben er et møtested der yngre og eldre kan omgås hverandre.  

En generasjon av skyttere. Fra venstre: Per Olav Tangen, Oddvar Tangen, Jan Egil Tangen

Skytterkongen  

Oddvar Staxrud har vært aktiv i klubben siden 1965 og har vært med på landsskytterstevnet siden da. Han er en skytter som har hevdet seg best i norgestoppen over lang tid, og er godt kjent i hele det norske skyttermiljøet for sine ferdigheter på banen.  

Finn Nordli (til venstre) og Oddvar Staxrud trekker frem den rike historien til skytterlaget.

Oddvar har også vunnet Napp i pokalen to ganger, som er en evigvarende vandre pokal (Officerspokalen II) som deles ut til den beste skytter på 10-sudden (3 skudd stående, 3 skudd knestående og 4 skudd liggende på 3 minutter.) på Landsskytterstevnet som arrangeres hvert år.  

- Vedrørende denne offisers pokalen så var det med den gamle kragen min (Krag-Jørgensen rifle) fra 1897. Det som er litt interessant er at bestefaren min har også et napp i offisers pokalen, men den er eldre da (pokalen før officerspokalen II), så jeg sier at dette er den enste børsa som har vunnet tre napp på offisers pokalen, avslutter Oddvar med et smil.  

Hvis du har lyst å finne ut mer om Tingelstad Skyttarlag så kan du gå inn på deres hjemmeside her:  

 

Tingelstad Skyttarlag

Tingelstad Skytterlag