Sport og idrett 100 historier Talentstipend Fellesprosjekt Lag og foreninger Gründere Bedrifter

Velkommen

Velkommen til vår nye nettside - en portal for de gode historiene om ildsjelene, lagene, foreningene og alle de flinke menneskene som omsetter støtten vi gir til meningsfulle aktiviteter. Sammen skaper vi en positiv sirkel som gjør at vårt lokalsamfunn utvikles og vokser i en positiv retning.

Vi Heier er et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, Sparebankstiftelsen Gran, Sparebankstiftelsen Ringerike og Sparebank 1 Ringerike Hadeland. Sammen heier vi på ildsjelene som gjør vårt lokalsamfunn til et bedre sted!

Vekst, utvikling og samhold i lokalsamfunnet

Sparebankstiftelsene og Sparebanken gir gavestøtte til lokale lag og foreninger, gründere og prosjekter som er av stor almenn nytte. Det er her arenaer for vekst, utvikling og samhold skapes. Det er her lokalsamfunnet vokser og de positive kreftene utløses. 

Dette blir det gode historier av. Dette vil vi fortelle om! 

Hvem vi heier på

Vi heier på alle de som gjør vårt lokalsamfunn til et bedre sted å leve. Vi heier på ildsjelene som brenner for aktivitet og samhold. Vi heier på lag og foreninger som går sammen for å skape positive og meningsfulle arenaer for aktivitet. Vi heier på alle de flinke folkene som tar initiativ, tenker nytt og som skaper positive ringvirkninger. Vi heier. 

Til tross for en ganske "stille lansering", ser vi frem til å skape et univers fullt av gode historier fra de flinke menneskene som omsetter støtten vi gir til lokal verdiskapning.