Artikler om Ask Utvikling

Ask Utvikling
Ask Utvikling

Endelig blir det skiltet turstier i Holleia

"Har du ikke gått deg bort i Holleia, har du ikke gått der nok" lyder et kjent utsagn på Ask. Dette ble utgangspunktet i at folk ønsket å ta tak i dette. Høsten 2020 fikk det nye styret i Ask Utvklining tilsendt tilbakemeldingene fra lokalbefolkningen og dermed var prosjektet med å få ryddet, merket og skiltet stiene fra Sandakersiden i Øst til Klavåsen mot Tyristrand i vest i gang.

Vi heier også på