Vi Heier er et samarbeid mellom SpareBank 1-stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, SpareBank 1-stiftelsen Gran, SpareBank 1-stiftelsen Ringerike og SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Sammen heier vi på ildsjelene som gjør vårt lokalsamfunn til et bedre sted!

Vi Heier er en plattform for de gode historiene om ildsjelene, lagene, foreningene og alle de flinke menneskene som omsetter støtten vi gir til meningsfulle aktiviteter. Sammen skaper vi den positive utviklingen som gjør at vårt lokalsamfunn utvikles og vokser i en positiv retning.

SpareBank 1-stiftelsene gir gavestøtte til stor allmenn nytte

SpareBank 1-stiftelsene og SpareBank 1 Ringerike Hadeland gir gavestøtte til lokale lag og foreninger, gründere og prosjekter som er av stor allmenn nytte. Det er her arenaer for vekst, utvikling og samhold skapes. Det er her lokalsamfunnet vokser og de positive kreftene utløses. 

Vi heier på alle de som gjør vårt lokalsamfunn til et bedre sted å leve. 

Vi heier på ildsjelene som brenner for aktivitet og samhold. Vi heier på lag og foreninger som går sammen for å skape positive og meningsfulle arenaer for aktivitet. Vi heier på alle de flinke folkene som tar initiativ, tenker nytt og som skaper positive ringvirkninger. Vi heier.