ViHeier
ViHeier

Velkommen til Vi Heier! Her deler vi de gode historiene om de mange fantastiske fellesskapene i vår region. Bli kjent med hvordan støtten vi gir omsettes til meningsfylte aktiviteter og lokal verdiskapning. Gjennom #viheier deler vi de gode historiene om hvordan støtten omsettes til meningsfulle aktiviteter og lokal verdiskapning.

ViHeier

Vi Heier er et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, Sparebankstiftelsen Gran, Sparebankstiftelsen Ringerike og Sparebank1 Ringerike Hadeland. Sammen heier vi på ildsjelene som gjør vårt lokalsamfunn til et bedre sted!

Vi Heier er en plattform for de gode historiene om ildsjelene, lagene, foreningene og alle de flinke menneskene som omsetter støtten vi gir til meningsfulle aktiviteter. Sammen skaper vi den positive utviklingen som gjør at vårt lokalsamfunn utvikles og vokser i en positiv retning.

Sparebankstiftelsene gir gavestøtte til stor allmenn nytte

Sparebankstiftelsene og Sparebanken gir gavestøtte til lokale lag og foreninger, gründere og prosjekter som er av stor allmenn nytte. Det er her arenaer for vekst, utvikling og samhold skapes. Det er her lokalsamfunnet vokser og de positive kreftene utløses. 

Vi heier på alle de som gjør vårt lokalsamfunn til et bedre sted å leve. 

Vi heier på ildsjelene som brenner for aktivitet og samhold. Vi heier på lag og foreninger som går sammen for å skape positive og meningsfulle arenaer for aktivitet. Vi heier på alle de flinke folkene som tar initiativ, tenker nytt og som skaper positive ringvirkninger. Vi heier.