Lag og foreninger
Ask Utvikling

Endelig blir det skiltet turstier i Holleia

"Har du ikke gått deg bort i Holleia, har du ikke gått der nok" lyder et kjent utsagn på Ask. Dette ble utgangspunktet i at folk ønsket å ta tak i dette. Høsten 2020 fikk det nye styret i Ask Utvklining tilsendt tilbakemeldingene fra lokalbefolkningen og dermed var prosjektet med å få ryddet, merket og skiltet stiene fra Sandakersiden i Øst til Klavåsen mot Tyristrand i vest i gang.

Lag og foreninger
Ringerike Skytterlag

Her blir det nytt skyteanlegg: - Et helt unikt tilbud

I snart 160 år har Ringerike Skytterlag gitt barn, voksne og eldre mestringsfølelse, glede og opplæring i god våpenkultur. Med sine 200 medlemmer i et alderspenn fra 10 til 92 år, er klubben en attraktiv og sosial arena for engasjerte skyttere i distriktet. Med støtte fra Sparebankstiftelsen Ringerike, er klubben nå i full gang med utbyggingen av en inndendørs skytehall på Hensmoen.

Lag og foreninger
Novapro - Ringerike Nettverk

Styrker nettverket for kvinner i Ringeriksregionen

Med fokus på å samle kvinner som bor eller virker i Ringeriksregionen, skaper NovaPro en felles arena for oppløftning, inspirasjon, synliggjøring og økt trygghet. Delingsnettervket, som snart har nådd 1000 medlemmer på Facebook, møtes og disktuterer jevnlig aktuelle temaer som styrearbeid, debattkultur, økonomi og sosiale medier. 

Lag og foreninger
BUA Jevnaker

Mindre forskjeller, lavere forbruk og større aktivitet

BUA Jevnaker jobber for at barn, unge og familier skal få mulighet til å prøve flere og mer variete aktiviteter. Her kan alle som vil resevere og låne med seg kvalitetsutstyr helt gratis inntil 7 dager. Med andre ord: et fantastisk tilbud for de som vil prøve nye aktiviteter, bruke naturen og delta i lek! 

Lag og foreninger
Gran Frivilligsentral

Med folkehelse i fokus

Med flere hundre frivillige som bidrar til aktivitet og støtte, har Gran Frivilligsentral styrket folkehelsa i bygda i mange år. Til tross for en spesiell tid, har organisasjonen lagt til rette for møteplasser der mennesker kan møtes, på tvers av alder og kultur.